Kategori:

Hvor raskt blir søknader om kredittkort godkjent?

søke om kredittkortI ”gamle dager” tok det ufattelig lang tid å få søknad om kredittkort godkjent. Grunnen var enkel; papirmølla søknaden skulle i gjennom var ganske omstendelig. Nå gjøres det meste automatisert og via internett, dermed kortes søknadstiden betraktelig. Dersom du søker nå, har du ganske sikkert kortet i posten innen noen få dager. Les litt om hvordan prosessen fungerer nedenfor.

Selv om man godt kan være forsiktig med å pådra seg unødvendige utgifter, er det som regel meget praktisk å ha et eller flere kredittkort for hånden. Det krever selvsagt at man har et våkent forhold til sin egen økonomi. Skal du for eksempel bestille, eller er på ferie, finnes det flere grunner til å bruke kredittkort. Din trygghet som forbruker øker betraktelig, samt at du har penger tilgjengelig dersom du kommer i ei knipe.

Å søke om kredittkort


Søknaden leverer du enkelt på nettet i løpet av få minutter. Man fyller ut de nødvendige opplysningene og sender av gårde. I dag er dette såpass enkelt at su kan i prinsippet gjøre det mens du sitter på bussen eller kaféen. Opplysningene du oppgir bør absolutt være korrekte. Husk at kredittkortselskapene har alle nødvendige data tilgjengelig, så det nytter ikke pynte på egen inntekt eller lignende. Når søknaden er mottatt, foretas en kredittvurdering av deg, og søknaden blir så godkjent eller avslått. 

Litt om kredittvurdering


For å godkjenne søknader om kredittkort, vurderer kortselskapene både din nåværende og historiske økonomi. Din kredittscore avhenger i hovedsak av ligningsinntekten de siste år, formue og gjeld, samt eventuelle betalingsanmerkninger. Det er viktig at denne er oppdatert. Dersom du nylig har arvet, kvittet deg med gjeld, fått betydelig inntektsøkning eller lignende, bør du sørge for å opplyse om dette. Du kan be om å få tilsendt hvilke opplysninger kredittvurderingsselskapene har på deg ved å kontakte dem direkte. Din kredittscore er det viktigste parameter for om søknaden om kredittkort blir godkjent.

Behandlingstid for søknader om kredittkort


Behandlingstiden og eventuell godkjenning for kredittkort, varierer noe fra selskap til selskap. Dersom din kredittscore er høy, kan svaret om at kortet er innvilget komme innen en time. I enkelte tilfeller bes man om ytterligere opplysninger. Dette kan være informasjon om inntekter, formue eller gjeld, eller opplysninger om ektefelle/samboers økonomi. Da sier det seg selv at behandlingstiden øker, avhengig av hvor raskt du fremskaffer opplysningene det bes om. Etter at søknaden om kredittkort er godkjent, har du kortet i posten i løpet av noen få dager.